Διδασκαλίες

Τα Τμήματα του Σχολείου μας 2021-2022

 

Σύνολο Μαθητών: 190

Τμήματα Γενικής: 8

Τμήματα Προσανατολισμού: 7

Τα Τμήματα του Σχολείου μας 2020-2021

 

Σύνολο Μαθητών: 190

Τμήματα Γενικής: 9

Τμήματα Προσανατολισμού: 7

Υποκατηγορίες