Διδάσκοντες

Πρόσφατες Ενημερώσεις

Διδάσκοντες


Διδακτικό προσωπικό 2020-2021

Βυθούλκας Διονύσιος

Φιλόλογος

Χαριζοπούλου Κων/να

Φιλόλογος

Αβραμίδης Ανέστης

Χημικός

Αθανασάκη Λαμπρινή

Φιλόλογος

Βαρίνου Αικατερίνη

Φιλόλογος

Βασδέκη Βασιλική

Οικονομολόγος

Γαλυφοπούλου Διονυσία

Πληροφορικής

Ζάχου Χριστίνα

Φυσικής Αγωγής

Καραγιάννη Λαμπρινή

Γαλλικής Φιλολογίας

Καρβέλας Γεώργιος

Φιλόλογος

Κούλης Παναγιώτης

Γεωλόγος

Κουτρούλης Γεώργιος

Φιλόλογος

Κυριαζής Χρήστος

Μαθηματικός

Λουκάτου Ευαγγελία

Γερμανικής Φιλολογίας

Μπακοδήμος Νικόλαος

Θεολόγος

Ντάκος Δημήτριος

Φυσικός

Προδρόμου Ειρήνη 

Φιλόλογος

Ρούση Γεωργία

Νομικός-Πολ. Επιστημών

Σημαντήρας Μιχαήλ

Αγγλικής Φιλολογίας

Ταμιωλάκης Γεώργιος 

Μαθηματικος

Τζαβάρας Αναστάσιος

Πληροφορικής

Φιλιππή Άννα

Μαθηματικός

   
   

Διδακτικό Προσωπικό 2018-2019

Αβραμίδης Ανέστης Χημικός
Αθανασάκη Λαμπρινή Φιλόλογος
Αθανασόπουλος Θεόδωρος Καλλιτεχνικών
Βαρίνου Αικατερίνη Φιλόλογος
Βασδέκη Βασιλική Οικονομολόγος
Βυθούλκας Διονύσιος Φιλόλογος
Καρβέλας Γεώργιος Φιλόλογος
Κούλης Παναγιώτης Γεωλόγος
Κυριαζής Χρήστος Μαθηματικός
Κυριακόπουλος Ιωάννης Φυσικός
Λεγάκη Ειρήνη Φιλόλογος
Μπακοδήμος Νικόλαος Θεολόγος
Παζιωτοπούλου Ευγενία  Γαλλικής Φιλολογίας
Παίσιος Δημήτριος Φυσικής Αγωγής
Προδρόμου Ειρήνη  Φιλόλογος
Ρούση Γεωργία Νομικός-Πολ. Επιστημών
Σημαντήρας Μιχαήλ Αγγλικής Φιλολογίας
Στεφανίδου Ευτέρπη Μαθηματικός
Ταμιωλάκης Γεώργιος  Μαθηματικος
Τζαβάρας Αναστάσιος Πληροφορικής Α.Ε.Ι.
Τομαρά Φιλιώ Φυσικής Αγωγής
Φιοράκης Σταύρος Φυσικός
Χαριζοπούλου Κων/να Φιλόλογος

Διδακτικό Προσωπικό 2017-2018Αβραμίδης Ανέστης Χημικός
Αθανασάκη Λαμπρινή Φιλόλογος
Αθανασόπουλος Θεόδωρος Καλλιτεχνικών
Βαρίνου Αικατερίνη Φιλόλογος
Βυθούλκας Διονύσιος Φιλόλογος
Γιαννακούρου Αναστασία Θεολογος
Καρβέλας Γεώργιος Φιλόλογος
Καρβούνης Λάμπρος Φυσικής Αγωγής
Κατσιώνης Γιώργος Πληροφορικής
Κούλης Παναγιώτης Γεωλόγος
Κυριαζής Χρήστος Μαθηματικός
Κυριακόπουλος Ιωάννης Φυσικός
Ξανθοπούλου Μάρθα Οικονομολόγος
Παζιωτοπούλου Ευγενία Γαλλικής Φιλολογίας
Παίσιος Δημήτριος Φυσικής Αγωγής
Προδρόμου Ειρήνη  Φιλόλογος
Ρούση Γεωργία Νομικός-Πολ. Επιστημών
Σημαντήρας Μιχαήλ Αγγλικής Φιλολογίας
Στεφανίδου Ευτέρπη Μαθηματικός
Ταμιωλάκης Γεώργιος  Μαθηματικος
Υφαντίδης Ευδόκιμος Κοινωνιολόγος
Φιοράκης Σταύρος Φυσικός
Χαριζοπούλου Κων/να Φιλόλογος