Διδάσκοντες


Διδακτικό προσωπικό 2021-2022

Βυθούλκας Διονύσιος

   

Φιλόλογος

Χαριζοπούλου Κων/να

   

Φιλόλογος

Αθανασάκη Λαμπρινή

   

Φιλόλογος

Αταμιαν Καπριέλ

   

χημικός

Βαρίνου Αικατερίνη

   

Φιλόλογος

Ζάχου Χριστίνα

   

Φυσικής Αγωγής

Κούλης Παναγιώτης

   

Γεωλόγος

Κουτρούλης Γεώργιος

   

Φιλόλογος

Κυριαζής Χρήστος

   

Φιλόλογος

Μπακοδήμος Νικόλαος

   

Θεολόγος

Παπαδοπούλου Αναστασία

   

Φιλόλογος

Προδρόμου Ειρήνη 

   

Φιλόλογος

Ρούση Γεωργία

   

Νομικός-Πολ. Επιστημών

Σημαντήρας Μιχαήλ

   

Αγγλικής Φιλολογίας

Σταθόπουλος Ανδρέας

   

Φυσικός

Ταμιωλάκης Γεώργιος 

   

Μαθηματικος

Τζαβάρας Αναστάσιος

   

Πληροφορικής

       

Διδακτικό προσωπικό 2020-2021

Βυθούλκας Διονύσιος

Φιλόλογος

Χαριζοπούλου Κων/να

Φιλόλογος

Αβραμίδης Ανέστης

Χημικός

Αθανασάκη Λαμπρινή

Φιλόλογος

Βαρίνου Αικατερίνη

Φιλόλογος

Βασδέκη Βασιλική

Οικονομολόγος

Γαλυφοπούλου Διονυσία

Πληροφορικής

Ζάχου Χριστίνα

Φυσικής Αγωγής

Καραγιάννη Λαμπρινή

Γαλλικής Φιλολογίας

Καρβέλας Γεώργιος

Φιλόλογος

Κούλης Παναγιώτης

Γεωλόγος

Κουτρούλης Γεώργιος

Φιλόλογος

Κυριαζής Χρήστος

Μαθηματικός

Λουκάτου Ευαγγελία

Γερμανικής Φιλολογίας

Μπακοδήμος Νικόλαος

Θεολόγος

Ντάκος Δημήτριος

Φυσικός

Προδρόμου Ειρήνη 

Φιλόλογος

Ρούση Γεωργία

Νομικός-Πολ. Επιστημών

Σημαντήρας Μιχαήλ

Αγγλικής Φιλολογίας

Ταμιωλάκης Γεώργιος 

Μαθηματικος

Τζαβάρας Αναστάσιος

Πληροφορικής

Φιλιππή Άννα

Μαθηματικός

   
   

Διδακτικό Προσωπικό 2018-2019

Αβραμίδης Ανέστης Χημικός
Αθανασάκη Λαμπρινή Φιλόλογος
Αθανασόπουλος Θεόδωρος Καλλιτεχνικών
Βαρίνου Αικατερίνη Φιλόλογος
Βασδέκη Βασιλική Οικονομολόγος
Βυθούλκας Διονύσιος Φιλόλογος
Καρβέλας Γεώργιος Φιλόλογος
Κούλης Παναγιώτης Γεωλόγος
Κυριαζής Χρήστος Μαθηματικός
Κυριακόπουλος Ιωάννης Φυσικός
Λεγάκη Ειρήνη Φιλόλογος
Μπακοδήμος Νικόλαος Θεολόγος
Παζιωτοπούλου Ευγενία  Γαλλικής Φιλολογίας
Παίσιος Δημήτριος Φυσικής Αγωγής
Προδρόμου Ειρήνη  Φιλόλογος
Ρούση Γεωργία Νομικός-Πολ. Επιστημών
Σημαντήρας Μιχαήλ Αγγλικής Φιλολογίας
Στεφανίδου Ευτέρπη Μαθηματικός
Ταμιωλάκης Γεώργιος  Μαθηματικος
Τζαβάρας Αναστάσιος Πληροφορικής Α.Ε.Ι.
Τομαρά Φιλιώ Φυσικής Αγωγής
Φιοράκης Σταύρος Φυσικός
Χαριζοπούλου Κων/να Φιλόλογος