Η Διοίκηση του Σχολείου

Διευθυντής :      Βυθούλκας Διονύσιος ΠΕ02

Υποδιευθύντρια: Χαριζοπούλου Κωνσταντίνα   ΠΕ02