Διδακτικό Προσωπικό


Βυθούλκας Διονύσιος

Φιλόλογος

Χαριζοπούλου Κων/να

Φιλόλογος

Αβραμίδης Ανέστης

Χημικός

Αθανασάκη Λαμπρινή

Φιλόλογος

Βαρίνου Αικατερίνη

Φιλόλογος

Βασδέκη Βασιλική

Οικονομολόγος

Γαλυφοπούλου Διονυσία

Πληροφορικής

Ζάχου Χριστίνα

Φυσικής Αγωγής

Καραγιάννη Λαμπρινή

Γαλλικής Φιλολογίας

Καρβέλας Γεώργιος

Φιλόλογος

Κούλης Παναγιώτης

Γεωλόγος

Κουτρούλης Γεώργιος

Φιλόλογος

Κυριαζής Χρήστος

Μαθηματικός

Λουκάτου Ευαγγελία

Γερμανικής Φιλολογίας

Μπακοδήμος Νικόλαος

Θεολόγος

Ντάκος Δημήτριος

Φυσικός

Προδρόμου Ειρήνη 

Φιλόλογος

Ρούση Γεωργία

Νομικός-Πολ. Επιστημών

Σημαντήρας Μιχαήλ

Αγγλικής Φιλολογίας

Ταμιωλάκης Γεώργιος 

Μαθηματικος

Τζαβάρας Αναστάσιος

Πληροφορικής

Φιλιππή Άννα

Μαθηματικός

   
   
Αβραμίδης Ανέστης Χημικός
Αθανασάκη Λαμπρινή Φιλόλογος
Αθανασόπουλος Θεόδωρος Καλλιτεχνικών
Βαρίνου Αικατερίνη Φιλόλογος
Βασδέκη Βασιλική Οικονομολόγος
Βυθούλκας Διονύσιος Φιλόλογος
Καρβέλας Γεώργιος Φιλόλογος
Κούλης Παναγιώτης Γεωλόγος
Κυριαζής Χρήστος Μαθηματικός
Κυριακόπουλος Ιωάννης Φυσικός
Λεγάκη Ειρήνη Φιλόλογος
Μπακοδήμος Νικόλαος Θεολόγος
Παζιωτοπούλου Ευγενία  Γαλλικής Φιλολογίας
Παίσιος Δημήτριος Φυσικής Αγωγής
Προδρόμου Ειρήνη  Φιλόλογος
Ρούση Γεωργία Νομικός-Πολ. Επιστημών
Σημαντήρας Μιχαήλ Αγγλικής Φιλολογίας
Στεφανίδου Ευτέρπη Μαθηματικός
Ταμιωλάκης Γεώργιος  Μαθηματικος
Τζαβάρας Αναστάσιος Πληροφορικής Α.Ε.Ι.
Τομαρά Φιλιώ Φυσικής Αγωγής
Φιοράκης Σταύρος Φυσικός
Χαριζοπούλου Κων/να Φιλόλογος


Αβραμίδης Ανέστης Χημικός
Αθανασάκη Λαμπρινή Φιλόλογος
Αθανασόπουλος Θεόδωρος Καλλιτεχνικών
Βαρίνου Αικατερίνη Φιλόλογος
Βυθούλκας Διονύσιος Φιλόλογος
Γιαννακούρου Αναστασία Θεολογος
Καρβέλας Γεώργιος Φιλόλογος
Καρβούνης Λάμπρος Φυσικής Αγωγής
Κατσιώνης Γιώργος Πληροφορικής
Κούλης Παναγιώτης Γεωλόγος
Κυριαζής Χρήστος Μαθηματικός
Κυριακόπουλος Ιωάννης Φυσικός
Ξανθοπούλου Μάρθα Οικονομολόγος
Παζιωτοπούλου Ευγενία Γαλλικής Φιλολογίας
Παίσιος Δημήτριος Φυσικής Αγωγής
Προδρόμου Ειρήνη  Φιλόλογος
Ρούση Γεωργία Νομικός-Πολ. Επιστημών
Σημαντήρας Μιχαήλ Αγγλικής Φιλολογίας
Στεφανίδου Ευτέρπη Μαθηματικός
Ταμιωλάκης Γεώργιος  Μαθηματικος
Υφαντίδης Ευδόκιμος Κοινωνιολόγος
Φιοράκης Σταύρος Φυσικός
Χαριζοπούλου Κων/να Φιλόλογος