Διδάσκοντες

Διδακτικό προσωπικό 2020-2021

Βυθούλκας Διονύσιος

Φιλόλογος

Χαριζοπούλου Κων/να

Φιλόλογος

Αβραμίδης Ανέστης

Χημικός

Αθανασάκη Λαμπρινή

Φιλόλογος

Βαρίνου Αικατερίνη

Φιλόλογος

Βασδέκη Βασιλική

Οικονομολόγος

Γαλυφοπούλου Διονυσία

Πληροφορικής

Ζάχου Χριστίνα

Φυσικής Αγωγής

Καραγιάννη Λαμπρινή

Γαλλικής Φιλολογίας

Καρβέλας Γεώργιος

Φιλόλογος

Κούλης Παναγιώτης

Γεωλόγος

Κουτρούλης Γεώργιος

Φιλόλογος

Κυριαζής Χρήστος

Μαθηματικός

Λουκάτου Ευαγγελία

Γερμανικής Φιλολογίας

Μπακοδήμος Νικόλαος

Θεολόγος

Ντάκος Δημήτριος

Φυσικός

Προδρόμου Ειρήνη 

Φιλόλογος

Ρούση Γεωργία

Νομικός-Πολ. Επιστημών

Σημαντήρας Μιχαήλ

Αγγλικής Φιλολογίας

Ταμιωλάκης Γεώργιος 

Μαθηματικος

Τζαβάρας Αναστάσιος

Πληροφορικής

Φιλιππή Άννα

Μαθηματικός