Τα Τμήματα του Σχολείου μας 2021-2022

 

Σύνολο Μαθητών: 190

Τμήματα Γενικής: 8

Τμήματα Προσανατολισμού: 7