Επιστημονικά Πεδία/Ομάδες Προσανατολισμού /Βάσεις Εισαγωγής 2022/Συντελεστές Βαρύτητας


 Επιστημονικά Πεδία Ομάδες Προσανατολισμού

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΟΘ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΑΕΠΠ

 

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2022

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ