ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Υπενθυμίζουμε ορισμένους βασικούς κανόνες που ισχύουν κατά  τη διάρκεια των ενδοσχολικών εξετάσεων :

1.Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να βρίσκονται απαραίτητα 10-15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης των εξετάσεων, ιδίως φέτος που θα ισχύσει και η Τράπεζα Θεμάτων για την Α και Β τάξη, η οποία είναι χρονοβόρα διαδικασία.

2.Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης ,και ιδίως αν έχουν δοθεί τα εξεταζόμενα θέματα στους υπόλοιπους μαθητές, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος, θα ειδοποιείται ο κηδεμόνας και η εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα θα γίνεται σε ημέρα και ώρα που θα ορίσουν οι διδάσκοντες καθηγητές, αφού υποβληθεί αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

3.Σε περίπτωση ασθένειας ο μαθητής ή /και ο κηδεμόνας θα ειδοποιούν εγκαίρως το σχολείο και αφού υποβάλλουν αίτηση μαζί με την ιατρική βεβαίωση θα καθορίζεται από τους διδάσκοντες νέα ημέρα και ώρα εξέτασης.

4.Κατά τις ημέρες των εξετάσεων οι μαθητές/τριες θα έχουν μαζί τους 2 στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γομολάστιχα και εφόσον απαιτείται από τους διδάσκοντες γεωμετρικά όργανα.Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού(blanco),καθώς και μολυβιού ή στυλό που σβήνει.

5.Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου, ηχοσυστημάτων, ηλεκτρονικού ρολογιού καθώς και βιβλίων ή σημειώσεων.Αυτά θα παραδίδονται στους επιτηρητές της αίθουσας και θα επιστρέφονται μετά τη λήξη της εξέτασης.

Αν βρεθεί κινητό ανοιχτό ή κλειστό στην κατοχή του μαθητή κατά την διάρκεια της εξέτασης ο επιτηρητής ενημερώνει αμέσως τον Δ/ντή, το γραπτό μηδενίζεται και ειδοποιείται ο κηδεμόνας

6.Εξυπακούεται ότι θα τηρηθούν αυστηρά και όλα τα μέτρα προστασίας από την πανδημία, και ιδίως η χρήση μάσκας κατά την ώρα της εξέτασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο μαθητής απομακρύνεται από το σχολείο και ενημερώνεται ο κηδεμόνας.

7.Τέλος,οι μαθητές/τριες συμμορφώνονται σε κάθε υπόδειξη ή σύσταση των επιτηρητών της αίθουσας, Αλλιώς, απομακρύνονται από την αίθουσα και από το σχολείο με εντολή του Δ/ντή και ειδοποιείται ο κηδεμόνας.