Πρόγραμμα για Πεμπτη 13/1/2022 (Webex)

                                              ΠΕΜΠΤΗ 13012022
  1 2 3 4 5 6 7
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ     Αρχ   ΙΣΤ    
      Α1   Α2    
ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ    Θρ   Θρ Θρ Θρ Θρ
    Γ2   Α3 Β2 Β1 Γ3
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ              
               
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ  ΝΕΑ        ΝΕΑ ΑΡΧ.Κ ΑΡΧ.Κ Αρχ    
  Γ3           Γ3 Γθεω Γθεω Α3    
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ            ΛΑΤ Εκθ
            Γθεω Γ2
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ  ΝΕΑ ΝΕΑ ΑΡΧ.Κ Εκθ    
  Α1 Β2 Βθεω Α1    
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ              
               
ΚΥΡΙΑΖΗΣ     ΓΕΩ ΜΑΘ,Κ ΜΑΘ,Κ      
    Α2 Βθετ1 Γθτ/Γοικ      
ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ  ΓΕΩ Αλγ ΜΑΘ,Κ ΜΑΘ,Κ   ΜΑΘ,Κ  
  Β2 Α3 Βθτ2 Γοικ   Γοικ  
ΚΕΦΑΛΑ              
               
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ               
               
ΑΤΑΜΙΑΝ ΚΑΠΡΙΕΛ         ΧΗΜ.Κ ΧΗΜ  
          Γθτ/Γυγ Α1  
ΚΟΥΛΗΣ               
               
ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗ ΓΒγ ΓΒγ ΓΒγ ΓΒγ      
  Α3 Β1 Α2 Β2      
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ  Αγγ Αγγ   Αγγ Αγγ    
  Γ1 Α1   Α2 Β1    
ΖΑΧΟΥ  Γυμ Γυμ Γυμ        
  Γ2 Γ1 Α3        
ΡΟΥΣΗ          ΟΙΚ Πολ.θεσμ  
          Γοικ Α2  
ΤΖΑΒΑΡΑΣ