Διενέργεια self-test και διαδικασία σε περίπτωση κρούσματος

Διαδικασίες