Πρόγραμμα μόνο για Τρίτη 11/1/2022

  1 2 3 4 5 6 7
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΡΧ   ΙΣΤ ΑΡΧ      
  Α1   Α2 Β1      
ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ  Θρ Θρ   Θρ Θρ   Θρ
  Β1 Α1   Α2 Α3   Γ1
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ              
               
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ        Αρχ   Εκθ  
        Α3   Γ3  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ      ΛΑΤ ΛΑΤ Αρχ Εκθ  
      Γθεω Γθεω Α2 Γ2  
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ    ΝΕΑ ΛΑΤ   ΝΕΑ Εκθ  
    Β2 Βθεω   Γ1 Γ1  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ            
             
ΚΥΡΙΑΖΗΣ   ΓΕΩ ΓΕΩ ΓΕΩ ΜΑΘ,Κ      
  Α3 Β1 Α1 Γθτ/Γοικ      
ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ  ΜΑΘ.Γ.Π ΜΑΘ,Κ ΜΑΘ,Κ        
  Γθεω Γοικ Βθτ2        
ΚΕΦΑΛΑ              
               
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ               
               
ΑΤΑΜΙΑΝ ΚΑΠΡΙΕΛ ΧΗΜ.Κ ΧΗΜ ΧΗΜ.Κ   ΧΗΜ    
  Γθτ/Γυγ Α3 Γθτ/Γυγ   Α1    
ΚΟΥΛΗΣ               
               
ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗ              
               
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ  Αγγ Αγγ Αγγ   Αγγ    
  Β2 Α2 Α3   Γ2    
ΖΑΧΟΥ        Γυμ Γυμ    
        Β2 Γ3    
ΡΟΥΣΗ  Πολ.θεσμ   ΟΙΚ Πολ.θεσμ      
  Α2   Γοικ Α1      
ΤΖΑΒΑΡΑΣ