Ωράριο λειτουργίας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Ώρα

Από

Έως

8:00

8:40

8:50

9:30

9:40

10:20

10:30

11:10

11:20

12:00

12:10

12:50

13:00

13:40